Indywidualni Przedsiębiorcy mogą liczyć na ciepłą i pełną wsparcia fachową obsługę księgową prowadzoną przez osobę z dużym doświadczeniem, znajomością różnorodności  tematów i problemów występujących w Ich działalności.Prowadzenie ksiąg handlowych powierzone jest księgowej posiadającej licencję uprawniajacą do wykonywania takich usług księgowych, wykazującej się ponad

15-letnim stażem i adekwatnym doświadczeniem zdobytym w spółkach różnych branż

oraz w firmach zagranicznych.